Pohybová náročnost vybraných pracovních profesí, sestavení vhodného kompenzačního programu pro profese se sedavým typem zaměstnání

Master thesis Czech RESTRICTED
FRÖSTLOVÁ, Daniela;
(2017)
  • Subject: anatomy; ergonomic sitting position; kompenzační cviky; musculoskeletal system; compensation exercises; terapie; sedavé zaměstnání; sedentary jobs; physical load; anatomie; therapy; fyziologie; pohybový systém; ergonomie sedu; physiology; Pohybové zatížení

The main theme of my work is finding the locomotive load in selected professions and build a compensation program for professionals with a sedentary job. When selecting this topic for me was the decisive topicality of the selected topic, I see especially in the ever-gro... View more
Share - Bookmark