Kvantifikace produkce výkalů - trusu vybraných jelenovitých v chovech podle zvláštních předpisů.

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
SVOBODA, Zdeněk;
(2013)
  • Subject: produkce; trus; droppings; urine; jarní kmenový stav; jelen evropský; production; spring tribal condition; moč; red deer

The work is focused on the production of deer droppings, black, fallow deer and mouflon. For this reason, the aim of this work is to determine the content of selected elements and findings of spring tribal condition of the game in the Highlands and the total amount of e... View more
Share - Bookmark