publication . Bachelor thesis . 2016

Pracovní prostředí českých základních a středních škol pohledem rovných příležitostí mužů a žen

Budská, Markéta;
Restricted Czech
  • Published: 01 Jan 2016
  • Country: Czech Republic
Subjects
free text keywords: genderově citlivé řízení; diversity of work teams; Equal opportunities; lidské zdroje; gender-sensitive management; human resources; Slaďování soukromého a profesního života; labor market; reconciliation of private and professional life; diverzita pracovních týmů; pracovní trh; Rovné příležitosti; flexibilní formy práce; flexible forms of work
Related Organizations
Download from
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue