Pracovní prostředí českých základních a středních škol pohledem rovných příležitostí mužů a žen

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Budská, Markéta;
(2016)
  • Subject: genderově citlivé řízení; diversity of work teams; Equal opportunities; lidské zdroje; gender-sensitive management; human resources; Slaďování soukromého a profesního života; labor market; reconciliation of private and professional life; diverzita pracovních týmů; pracovní trh; Rovné příležitosti; flexibilní formy práce; flexible forms of work
Share - Bookmark