Evaluace vlivu ruptury ligamentum cruciatum anterius na posturální stabilizaci metodou posturální somatooscilografie před a po její operační rekonstrukci.

Master thesis Czech RESTRICTED
Traplová, Kristýna;
(2013)
  • Subject: anterior cruciate ligament; přední zkřížený vaz; postural stabilization; posturální stabilizace; Posturomed; zranění; injury

Title: Impact evaluation of a anterior cruciate ligament rupture on postural stabilization by a method postural somatooscillography before and after the reconstruction surgery Objective: Compare measured postural stability values by postural somatooscillography which wi... View more
Share - Bookmark