Vizualizace historického vývoje katastrální mapy

Master thesis Czech RESTRICTED
Klecanda, Vojtěch;
(2015)
  • Subject: amendment record; layer; mapa; geoportál; geojson; změnová věta; posuvník; geoportal; map; tiles; katastr; databáze; parcel; slider; gis; spatio-temporal data; dlaždice; database; časoprostorová data; cadastre; parcela; vrstva

The goal of this master thesis is to suggest a methodology for a visualization history of changes in cadastral maps. The suggested methodology takes into account a selection of original historical and contemporary data, processing workflow and follow-up visualization us... View more
Share - Bookmark