Seniorský marketing

Master thesis Czech RESTRICTED
Vojtová, Markéta;
(2009)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: seniors; marketing generace 50+; marketing of senior; spotřebitelé starší padesáti let; senioři; consumers older than fifty years; shopping behavior; internet commerce; spotřební chování; modern media; consumer behavior; senior marketing; nákupní chování; marketing of elderly people; internetové obchodování; seniorský marketing; marketing generation 50+; moderní média

The thesis "Marketing of Elderly People" follow up on the issue of marketing focused on the generation aged over fifty years. Describes the specifics of this generation in the context of the consumer behavior. In the practical part of the thesis is conducted marketing r... View more
Share - Bookmark