Ruská a česká specifika ochrany autorského práva v oblasti audiovize.

Master thesis Czech RESTRICTED
Podgornaia, Kseniia; (2015)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: autorské dílo; copyright holder; porušení autorského práva; copyright work; audiovisual work; Autorské právo; autor; piracy; pirátství; audiovizuální dílo; Copyright law; copyright infringement

The significant part of the diploma thesis is oriented on the aspects of audiovisual content copyright law and the illegal usage in two countries, such as Czech Republic and Russia. The main task is to concentrate on pros and cons of their copyright law protection again... View more
Share - Bookmark