Rizika při zavádění metod kvality ve veřejné správě

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Štěpánová, Daniela;
(2011)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: veřejná správa; public administration; quality methods; místní Agenda 21; ISO; metody kvality; Balanced Scorecard; local Agenda 12; CAF; benchmarking

The main goal of this bachelor thesis is to specify the risk during introduction of quality methods in public administration based on analyse of the quality methods in Municipality Jablonec nad Nisou. First theoretical part of the work is focused on development of publi... View more
Share - Bookmark