Problematika architektonických soutěží v oblasti muzeí umění v ČR

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Doušová, Aleška;
(2011)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: Česká komora architektů; The Gallery of West Bohemia in Pilsen; Západočeská galerie v Plzni; Public procurement; Veřejná zakázka; Architecture competition; Architektonická soutěž; Czech Chamber of Architects; The Central European Forum Olomouc; Středoevropské forum Olomouc

This bachelor thesis describes the procedures of public procurement, specifically concerning art museum buildings. The first part is dedicated to the legal aspect of public procurement, the Czech Chamber of Architects and its competition code. Discussed also are other a... View more
Share - Bookmark