IFRS 1 - První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Master thesis Czech RESTRICTED
Šindelářová, Lucie (2008)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: Mezinárodní; standardy; First-time; výkaznictví; Adoption; IFRS; účetního

This thesis describes First-time Adoption of IFRS. An entity shall apply IFRS 1. It states integration of accounting systems, substantiality of IFRS 1, process of first-time adoption of IFRS and practically example.
Share - Bookmark