Muslimské bratrstvo v Egyptě: Ideologický vývoj, stávající postoje a perspektivy v kontextu tranzice po pádu Mubárakova režimu

Doctoral thesis Czech RESTRICTED
Hladová, Magdaléna;
(2012)
  • Subject: islamismus; islámská hnutí; Egypt; "Islamic democracy"; "islámská demokracie"; The Muslim Brotherhood; Religion and Politics; Islamic movements; Islamism; Islam; Muslimské bratrstvo; náboženství a politika; islám

The PhDr. thesis explores the ideological development, contemptorary positions and political prospects of the Egyptian Muslim Brotherhood. It follows the movement's long evolution on the background of its relations with the successive regimes of Nasser, Sadat and Mubara... View more
Share - Bookmark