publication . Bachelor thesis . 2007

Průzkum poptávky po GMO a analýza faktorů ovlivňujících poptávku

Jankech, Aleš;
Restricted Czech
  • Published: 01 Jan 2007
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato práce se zabývá poptávkou po GMO. Přináší základní informace o GMO, vyjmenovává třídy GMO a především blíže rozebírá významné negativní a pozitivní vlivy, které působí na poptávku GMO. Práce obsahuje analýzu poptávky po GMO z dat získaných dotazníkovým šetřením.
Subjects
free text keywords: regresní analýza; GM potraviny; analýza vlivů na poptávku; geneticky modifikované organismy; dotazníkové šetření
Related Organizations
Download from
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue