Průzkum poptávky po GMO a analýza faktorů ovlivňujících poptávku

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Jankech, Aleš;
(2007)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: regresní analýza; GM potraviny; analýza vlivů na poptávku; geneticky modifikované organismy; dotazníkové šetření

Tato práce se zabývá poptávkou po GMO. Přináší základní informace o GMO, vyjmenovává třídy GMO a především blíže rozebírá významné negativní a pozitivní vlivy, které působí na poptávku GMO. Práce obsahuje analýzu poptávky po GMO z dat získaných dotazníkovým šetřením.
Share - Bookmark