The Educator´s Approach to Media Training and Computer Games within Leisure Time of School-children

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
MORAVCOVÁ, Dagmar;
(2009)
  • Subject: počítačová gramotnost; computer literacy; volný čas; počítačové hry; prevence; media training; philosophy for children; media; virtual reality; mediální výchova; hra; cyberspace; kyberprostor; addiction syndrome; syndrom závislosti; game; filosofie pro děti; virtuální realita; information technology; informační technologie; leisure time; computer games; prevention; média
    acm: ComputingMilieux_PERSONALCOMPUTING

The paper describes possible ways of approaching computer games playing as part of leisure time of school-children and deals with the significance of media training in leisure time. At first it specifies the concept of leisure time and its functions, then shows some pos... View more
Share - Bookmark