Komentovaný překlad: Love and Stockholm Syndrome: The Mystery of Loving an Abuser. Joe Carver, PhD. http: drjoecarver.makeswebsites.com/clients/49355/File/love_and_stockholm_syndrome.html

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Vašková, Adéla;
(2013)
  • Subject: překladatelský problém; relationships; překladatelský posun; stockholmský syndrom; translation method; analýza překladu; translation problem; translation shift; abuse; překlad; metoda překladu; translation analysis; mezilidské vztahy; týrání; translation; Stockholm syndrome; zneužívání

This bachelor's thesis consists of a Czech translation of an article Love and Stockholm Syndrome: The Mystery of Loving an Abuser written by an american author Joseph Carver, Ph.D., and a commentary on the translation. The commentary is divided into four parts: an analy... View more
Share - Bookmark