Srovnání faktorů ovlivňujících vznik nadváhy a obezity u sedmiletých dětí a adolescentů

Master thesis Czech RESTRICTED
Hanusová, Tereza;
(2015)
  • Subject: rozdíly mezi dětmi a adolescenty; denní režim a BMI; obezita dětí a adolescentů; BMI; day life and BMI; prevalence of overweight and obesity; prevalence nadváhy a obezity; differences between children and adolescents; osobní a rodinná anamnéza a BMI; personal and family history and BMI; childhood and adolescent obesity

This diploma thesis is based on a study of seven year old children Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) processed by Institute of Endocrinology sponsored by WHO Europe and MZ ČR and on a study of adolescents Childhood Obesity Prevalence And Treatment (COPAT)... View more
Share - Bookmark