Analytické postupy v auditu

Master thesis Czech RESTRICTED
Elgner, Robert;
(2008)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: audit; postupy; analytické; 520; auditorské

V teoretické části přibližuji funkci auditu, metodiku auditu, odpovědnost auditora, výroky auditora, mezinárodní auditorský standard 520. V praktické části prezentuji vlastní analytické postupy použitelné při provádění auditu.
Share - Bookmark