ICT kompetence učitelů

Doctoral thesis Czech RESTRICTED
Neumajer, Ondřej;
(2007)
  • Subject: informační gramotnost; informační technologie

Tato práce se ve své teoretické části snaží analyzovat problematiku ICT kompetencí učitelů v šíři kontextu, který problematiku kompetencí učitelů (ale samozřejmě i s odkazem na kompetence žáků) reflektuje do národních kurikul, reforem školských vzdělávacích soustav a ze... View more
Share - Bookmark