Marketingový výzkum společenské odpovědnosti firem a možnosti její aplikace v oblasti zdraví a sportu

Master thesis Czech RESTRICTED
Šafaříková, Martina; (2013)
  • Subject: corporate social responsibility; zdravý životní styl; zdravý pohyb; healthy lifestyle; questionnaire survey; health; marketing research; dotazníkové šetření; společenská odpovědnost firem; sport; marketingový výzkum

Title Corporate Social Responsibility: Marketing research and its application in health and sport Objectives To present marketing research results, to assess Czech medium and large enterprises' approaches to corporate social responsibility, to evaluate a situation of CS... View more
Share - Bookmark