Supply Chain Risk Management

Master thesis Czech RESTRICTED
Babková, Ivana;
(2008)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: supply chain; dhl; risk; logistika; riziko; supply continuity planning

Práce se zabývá problematikou řízení rizika v logistických řetězcích se zaměřením na jeden konkrétní článek řetězce. Definuje základní oblasti risk managementu, jeho hlavní aspekty a systém spojitého plánování. Zabývá se bezpečností práce v pojetí EU, České republiky a ... View more
Share - Bookmark