Tax optimization methods of international companies

Master thesis Czech RESTRICTED
Černá, Kateřina;
(2015)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: tax optimization; daňová optimalizace; přesouvání zisku a základu daně; aggressive tax planning; agresivní daňové plánování; tax evasion; profit and tax base shifting; daňový únik
    acm: ComputingMilieux_GENERAL | ComputingMilieux_LEGALASPECTSOFCOMPUTING

This thesis is focusing on methods of tax optimization of international companies. These international concerns are endeavoring tax minimization. The disparity of the tax systems gives to these companies a possibility of profit and tax base shifting. At first this thesi... View more
Share - Bookmark