Přírodovědný a historický pohled na oblast Dolního Poohří mezi Libochovicemi a Budyní nad Ohří

Master thesis Czech RESTRICTED
Burdová, Michaela;
(2015)
  • Subject: naučná stezka; lužní lesy; Budyně nad Ohří; státní přírodní rezervace Myslivna; bottomland woods; the state nature reserve Myslivna; Libochovice; educational trail

Title: Natural and Historical view of the area Dolní Poohří between Libochovice and Budyně nad Ohří. Abstract: This presented thesis deals with detailed characteristics of Dolní Poohří in the area between Libochovice and Budyně nad Ohří. The theoretical part presents a ... View more
Share - Bookmark