Vykazování dlouhodobého hmotného majetku podle IFRS

Master thesis Czech RESTRICTED
Hromádková, Zuzana (2007)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: Component aproach; komponentní přístup; investice do nemovitostí; Investment Property; Revaluation model; výpůjční náklady; pozemky, budovy a zařízení; IFRIC 1; Property, Plant and Equipment; method of depreciation; metody odepisování; Borrowing Costs; model přecenění

This work is focused od Tangible Current Assests according to the IFRS with the emphasis on IAS 16 - Property, Plant and Equipment. It involves recognition, measurement, depreciation and also disclosure of this Assests. All the parts are described at great lenght and ex... View more
Share - Bookmark