Analýza časových řad srážek na vybraném území

Master thesis Czech RESTRICTED
MÁCHA, Vít;
(2015)
  • Subject: srážkové charakteristiky; statistické metody; time series analysis; precipations; Jenínský potok; statistic methods; srážky; Jenín creek; analýza časové řady; rainfall characteristics

Diploma thesis extends my Bachelor´s thesis, which was about methods of time distribution of precipitations and differences in that distribution within a small area. The first part of the paper describes the formation and distribution of precipitation, typical variation... View more
Share - Bookmark