Kondiční trénink v basketbalu juniorů v průběhu sezóny

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Sejpka, Martin;
(2015)
  • Subject: basketball; juniorský věk; motor activity; Fitness training; Kondiční příprava; movement abilities; ontogeneze motoriky; motor activity ontogenesis; motorika; junior age; pohybové schopnosti; basketbal

e ¡¢č¤ě¢ Title: Fitness Training for Junior Basketball Players during the Season Objetives: Gathering, summary and unification of information on fitness training during the whole season in junior basketball training. Methods: Analysis of available literary sources relat... View more
Share - Bookmark