Odvolání v civilním procesu

Master thesis Czech RESTRICTED
Němečková, Bára; (2016)
  • Subject: Odvolání; Legal remedy; Civil judicial procedure; Bagatelní věci; Opravný prostředek; Civilní proces; Občanské soudní řízení; Appeal

Appeal in civil procedure The aim of this diploma thesis is to describe the law regulation of appeal in czech civil procedure in connection with application of law by judges. I tried to describe the process of appeal procedure in Czech Republic and also describe a pract... View more
Share - Bookmark