Postupy veřejné správy v oblasti veřejné podpory

Doctoral thesis Czech RESTRICTED
Koutná, Martina; (2013)
  • Subject: dotace; subsidies; the initiation of administrative proceedings; the transitional provisions; zahájení správního řízení; sleva na dani z příjmů; binding opinion; State aid; balancing of constitutional principles; správní řád; administrative proceedings; právní fikce; legal fiction; discretion; zjevná právní nepřípustnost žádosti; soudní přezkum; concerned institution (authority); správní řízení; basic principles of administrative procedures of administrative authorities; income tax relief; judicial review; Veřejná podpora; Act on Administrative procedure; investiční pobídky; obvious legal inadmissibility of an application; investment incentives; dotčený orgán; fúze; přechodná ustanovení; základní zásady činnosti správních orgánů; závazné stanovisko; poměřování ústavních principů; správní uvážení; mergers

Thesis on the topic: The procedures of public administration in the area of state aid Author: Martina Koutná The main aim of this thesis on the topic "The procedures of public administration in the area of state aid" is to analyze the issue of investment incentives in t... View more
Share - Bookmark