Zákaznicky orientovaná organizační struktura společnosti

Master thesis Czech RESTRICTED
Pilzová, Helena;
(2010)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: customer; zákazník; corporation; maticová organizační struktura; korporace; organizování; matrix organizational structure; directing level; organization; úrovně řízení; orginising

The topic of this diploma thesis "Customer oriented organizational structure" deals with matrix organizational structure within multinational corporation. At the beginning the author first listed and characterized main theoretical terms. Afterward, the professional expe... View more
Share - Bookmark