Prevence rizik v oblasti BOZP se zaměřením na pracovní úrazy.

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Abíková, Klára; (2009)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: management OHS; pracovní úraz; Bezpečnost a ochrana zdraví při práci; Management BOZP; work accident; safery and health at work

The bachelor thesis deals with the prevention of risks to safety and health (OSH) and further deals with the problem of occupational accidents. The theoretical part focuses on work-related accident, the resulting obligations for both employers and employees, and possibl... View more
Share - Bookmark