Analysis of the Cyber Crimes' Impacts on Businesses

Master thesis English RESTRICTED
Belgoziyeva, Ulpan;
(2017)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: Kybernetická bezpečnost; Porušení informační bezpečnosti Yahoo; Data breaches; Cyber-criminals; Kybernetický zločin; Počítačový trestný čin; Cyber-attacks; Počítačoví zločinci; Target data breach; Porušení informační bezpečnosti Target; Yahoo data breach; Impacts on businesses; Cyber-security; Dopady na podniky; Kybernetické útoky; Cyber crime

Global networks enable businesses to operate beyond the geographical boundaries and to make their processes more efficient. However, with digitalization, there also comes threats for businesses and sometimes companies are underestimating the risks associated with cyber-... View more
Share - Bookmark