Právní, daňový a účetní pohled na leasing v ČR

Master thesis Czech RESTRICTED
Kulhánková, Hana;
(2009)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: účetní operace u leasingu; právní úprava; leasing; český leasingový trh; leasing and taxes; accounting method for leasing; the legislative regulation of lease; Czech lease market; daně v leasingu

This thesis deals with leasing, its division, legal, tax and accountig framework of leasing in the Czech Republic. Accounting and tax part focuses on obligations of a leasholder and a lessor. One part is dedicated to lease market in the Czech Republic and on part deals ... View more
Share - Bookmark