Veřejné zakázky mezi subjekty ve veřejném sektoru (in-house zadávání veřejných zakázek v judikatuře ESD)

Master thesis Czech RESTRICTED
Uruba, David;
(2016)
  • Subject: Horizontal cooperation between contracting authorities; Horizontální spolupráce veřejných zadavatelů; Public procurement law; Právo veřejných zakázek; Vertical cooperation between contracting authorities; Vertikální spolupráce veřejných zadavatelů

The aim of this study is to provide a comprehensive analysis of the applicability of the exceptions of vertical (in-house) and horizontal cooperation among contracting authorities within the framework of public procurement law. For this purpose is in the thesis used des... View more
Share - Bookmark