Cena a platební podmínka v kupní smlouvě

Master thesis Czech RESTRICTED
Bolotov, Ilya;
(2007)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží; contract of sale; platební podmínka; terms of payment; United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods; international trade; kupní cena; kupní smlouva; price; mezinárodní obchod

Due to important differences and risks in international trade, firms pay due attention to the legal background of their contractual relationships. To do this, they use a variety of contracts, the most important of which is the contract of sale. In this paper I will anal... View more
Share - Bookmark