Začleňování žáků z muslimských rodin do výchovně vzdělávacího procesu tělesné výchovy na základních školách

Doctoral thesis Czech RESTRICTED
Hájek, Michal; (2015)
  • Subject: integration; inkluzivní tělesná výchova; inclusive physical education; multikulturalismus; Migrace; mainstreaming; integrace; muslimské děti; Migration; Muslim children; multiculturalism

Title of the thesis: Are children from Muslim families at a disadvantage during Physical Education lessons in primary schools? Keywords: migration, integration, multiculturalism, Muslim children, mainstreaming, inclusive physical education The aim of this research is to... View more
Share - Bookmark