Reporting podle US GAAP

Master thesis Czech RESTRICTED
Ďurišková, Lucie;
(2008)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze

Práce popisuje americké účetní standardy US GAAP, jejich koncepční rámec a z čeho vychází povinnost české účetní jednotky podle nich vykazovat. Dále porovnává české účetní standardy vs. US GAAP a IFRS vs. US GAAP. Praktická část práce je zaměřena na nastínění procesu re... View more
Share - Bookmark