Možnosti marketingové strategie ve vybrané oblasti

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Radimerský, Martin; (2017)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: marketingový mix; marketingová strategie; vnímání značky; brand perception; marketing strategy; MML-TGI; marketing mix

The bachelor thesis deals with the possibilities of marketing strategy in the selected area, which is the sports shoes and apparel market. Its main objective is to analyze and evaluate the marketing strategy of two leaders of the market - Adidas and Nike, and based on t... View more
Share - Bookmark