Mapové podklady a jejich využití pro zpracování komplexní pozemkové úpravy

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
FLORIÁN, Ondřej;
(2013)
  • Subject: ortofotomapa; ZABAGED.; komplexní pozemková úprava; kartografické zobrazení; mapmaking; Státní mapová díla; mapování; digital and analog map; map projektions; State map works; ortophoto; complex land consolidation; digitální a analogová mapa

This work includes maps of different scales, use and map projections that are used for design complex land consolidation, the differences between analog and digital maps, orthophoto use, digital cadastral map (DKM), basic geographic data base (ZABAGED).
Share - Bookmark