publication . Master thesis . 2013

Marketingová strategie hotelu

Janderková, Šárka Jana;
Restricted Czech
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato diplomová práce je zpracována pro čtyřhvězdičkový hotel na jižní Moravě. Zkoumá a hodnotí situaci na trhu ubytovacích služeb v daném regionu, hotelové služby a oblasti, které s jejich zajištěním souvisí. Součástí práce je marketingový výzkum spokojenosti hostů. Práce obsahuje návrhy marketingové strategie a návrhy na zlepšení nabídky služeb, které vedou ke zvýšení obsazenosti hotelu a dosažení kladného hospodářského výsledku. This diploma thesis was created for a four-star-hotel located in South Moravia. The thesis explores and evaluates the current situation at the hospitality market and the hotel services. A part of the theis is a marketing research focus...
Subjects
free text keywords: Strategic situation analysis; hotel industry; SWOT analýza; SWOT analysis; PEST analýza; Strategická situační analýza; lázeňství; spa; PEST analysis; hotelové odvětví, marketingová strategie, hotel, marketingový mix, SWOT analýza, konkurence, marketingový výzkum, marketing strategy, hospitality, marketing mix, SWOT analysis, competition, marketing research
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue