Možnosti podpory vysokoškolského vzdělávání mladých lidí v nativní komunitě v oblasti Ccorca v Peru

Master thesis Czech RESTRICTED
Zámečníková, Jana; (2016)
  • Subject: nativní komunity; vzdělání; Peru; modelový rozvojový projekt; Ccorca

The aim of the thesis is to analyze and assess the current capabilities of higher education for young people in the native communities in Peru in Ccorca. The first part contains a literature search which is dedicated to the education system and education in Peru, genera... View more
Share - Bookmark