Marketingová strategie u vybraného produktu na příkladu společnosti DuPont

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Wojnar, Michal;
(2009)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: segmentation; marketing; international markets; DuPont; mezinárodní trhy; globalization; paving; segmentace; asfalt; globalizace

The bachelor thesis "Marketing Strategy of a Chosen Product on The Example of DuPont" is aimed at analyzing the marketing strategy and marketing mix of the Elvaloy material which is used in paving segment. The main applied methodology is called situation analysis throug... View more
Share - Bookmark