Přírodovědná a historická charakteristika Jizerský hor

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Procházková, Michaela;
(2016)
  • Subject: rašeliniště; ptačí oblast; Jizerské hory; moorland; bird area; Jizera Mountains; protected landscape area; chráněná krajinná oblast; národní přírodní rezervace; national nature reserve

This bachelor thesis describes natural relations and history of the Jizera Mountains. First part is focused on geological and geomorphological processes creating the landscape and also on climatic and hydrological aspects. A second part gives an account of flora, which ... View more
Share - Bookmark