Viniční terasy jako refugia pro výskyt xerotermních druhů pavouků (Araneae) a jejich bioindikační využití v hodnocení kvality životního prostředí a úrovně biodiverzity

Doctoral thesis Czech RESTRICTED
Košulič, Ondřej (2014)
  • Subject: biodiverzita; viniční terasy; Araneae; zemědělská krajina; pavouci; jižní Morava

The large-scale decline of traditionally managed early-successional habitats caused by the joint effects of agricultural intensification and abandonment of marginal lands has resulted in a critical reduction of xerophilous arthopods throughout Europe. The question is wh... View more
Share - Bookmark