Metody ověřování dodržování diagnostických referenčních úrovní v oblasti radiodiagnostiky

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
KROUPOVÁ, Helena; (2008)
  • Subject: Expoziční parametry; Protection Patient; Medical Radiation; Dose Area Product; Lékařské ozáření; Radiační ochrana; DAP; Exposure Parameters; Ionizing Radiation; Radiační zátěž pacienta; Diagnostické referenční úrovně; Radiation Protectio; Diagnostic Reference Levels; Radiation Extension of the Patient; Ionizující záření; Ochrana pacienta

Methods of Checking the Observance of Diagnostic Reference Levels in the Field of Radio diagnostics Although there is a simultaneous development of diagnostic and therapeutic methods, perfection of instrumentation and means for personnel and patient protection, there is... View more
Share - Bookmark