Ovlivnění modelu isoprenalinového poškození myokardu potkana vybranými látkami s kardioprotekivním potenciálem.

Master thesis Czech RESTRICTED
Koulová, Jana;
(2012)

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Jana Koulová Supervisor: Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc. Title of thesis: Influence of selected substances with cardioprotective potential on i... View more
Share - Bookmark