Volba idolů ve školním věku (Pop-Pantheon)

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Ryba, Zdeněk;
(2016)
  • Subject: adoration; drives and sublimations;gender differences; pudy a sublimace; primární a sekundární attachmenty; vývojové rozdíly; developmental differences; primary and secondary attachments; identification; adorace; genderové rozdíly; identifikace

Title: Idolization In The School Age (Pop-Pantheon) Author: Zdeněk Ryba Department: Department of Psychology Supervizor: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. The main theme of this thesis is basic-school-age children choice of idols. The work is a part of Miloš Kučera research... View more
Share - Bookmark