Dlouhodobý hmotný majetek dle IAS/IFRS a českých předpisů/Fixed Assets according to IAS/IFRS and Czech Legislation

Master thesis Czech RESTRICTED
Sladká, Ludmila (2009)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; anketa zaměřená na účetní a daňové odpisy; IAS/IFRS; dlouhodobý hmotný majetek; tangible assets; International financial reporting standards; questionnaire focused on the accounting and taxes depreciation

Diploma paper deals with questions of the tangible assets. The first chapter contains determination of the tangible assets and its measurement in term of generally accepted acccounting principles and analyses the depreciation policies. The second chapter focus on the ta... View more
Share - Bookmark