Možnosti a metodika uplatňování ICT jako nástroje řízení tržních vztahů a zvyšování efektivity v oblasti zpracování grafické informace ve zdravotnictví

Doctoral thesis Czech RESTRICTED
Javorník, Michal;
(2009)
  • Subject: medicínské obrazové informace; DICOM standard; integrace

The processing of medical image information in the context of this thesis means a complex of activities that can be achieved using ICT, needed to ensure effective acquisition, primary diagnosis, remote consultation, reliable archiving and other specific activities. The ... View more
Share - Bookmark