Valuation of intangible assets

Master thesis Czech RESTRICTED
Karlíková, Jitka;
(2010)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: Valuation methods; Copyrights; Trademarks; autorská práva; ochranná známka; metody oceňování
    acm: TheoryofComputation_GENERAL | ComputingMilieux_COMPUTERSANDSOCIETY | GeneralLiterature_MISCELLANEOUS | ComputingMilieux_LEGALASPECTSOFCOMPUTING

The thesis is focused on the valuation of intangible assets, particularly trademarks and copyrights. In the beginning it deals with the problems of valuation of intangible assets. The main part of the thesis provides an overview of methods for valuation of intangible as... View more
Share - Bookmark