Energetická náročnost procesu ukládání travní siláže do velkoobjemových vaků.

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
ONDRÁČEK, Vojtěch;
(2012)
  • Subject: grass silage; velkoobjemové vaky; machines for storing forage; Klíčová slova: travní senáž; stroje pro ukládání silážované hmoty; bulk bags; energetická náročnost; energy intensity [Keywords]

The aim of this work was to measure and evaluate the energy intensity of grass silage during storage in bulk bags. The values were measured on a line consisting of tractor and ma-chinery for storing forage. Further information was obtained from the service line. The res... View more
Share - Bookmark