Odbavování zákazníků v provozovně Mc Donald pomocí modelů hromadné obsluhy

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Kánová, Eliška;
(2011)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: Restaurace McDonalds; Queuing system; McDonald's restaurants; Model hromadné obsluhy; Systém hromadné obsluhy; Queuing model

The aim of this research is to evaluate the queuing system in a McDonald's restaurant in Mlada Boleslav and to try it to optimize with queuing models, system STORM and module STOCHASTIKA. In the theoretical part, there are characterized queuing models, their classificat... View more
Share - Bookmark