Dědictví nemovitostí jako způsob nabytí vlastnického práva

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Pacovský, Martin;
(2010)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: vlastnické právo; dědické právo; inheritance; law of succession; dědictví; inheritance proceedings; ownership; real estate; nemovitost; nabytí vlastnického práva; ownership acquisition; dědické řízení

The thesis describes hereditary succession as a kind of ownership acquisition. Firstly, it deals with the overall nature of ownership, distinct ways of its acquisition, as well as explains the term real property. The next part of the work is dedicated to law of successi... View more
Share - Bookmark